Investering

Door een behandeltraject in te gaan investeert u in uw gezondheid. 

De behandeling zal uw weerstand aanzienlijk verhogen zodat u minder vatbaar bent voor diverse ziekmakers. 

En uw klachten verhelpen of verlichten.


Hoe ziet een consult eruit?
 

Stap 1 Kennismaking

Gedurende ons kennismakingsgesprek stel ik u veel vragen over uw fysieke- en emotionele gezondheid. 

Dit gesprek kan zeker 30 tot 45 minuten duren. Naast de diverse vragen die ik u stel bekijk ik ook uw tong (graag voor een eerste bezoek niet de tong reinigen 🙂 ) en voel ik uw beide polsen. 

Hieruit kan ik afleiden wat de oorzaak is van uw klacht en bespreek ik met u een behandelplan. 

Indien de klachten acuut zijn kunnen er meerdere behandelingen  per week worden ingepland. 

Stap 2 Behandelplan

Op basis van mijn bevindingen bespreek ik met u een behandelplan. Let wel  hoe langer de klacht al bestaat des te langer zal de behandeling duren. Gebruikelijk is dat er elke week een behandeling gepland wordt. Ter aanvulling op de behandeling kunnen ook kruiden worden voorgeschreven die de genezing kunnen bespoedigen. Dit allemaal in overleg met u.

 

Stap 3 Behandeling

De behandeling bestaat over het algemeen uit een wekelijkse sessie. Indien noodzakelijk ivm ernst van de klacht kan dit meerdere keren per week zijn.

De behandeling bestaat vooral uit het plaatsen van dunne steriele disposable naaldjes (0,2 mm) die ik gedurende 45 tot 60 minuten laat staan.

Verder kan ik gebruik maken van elektro acupunctuur. Hierbij wordt een tintelende spanning op de naalden gezet. Verder is het mogelijk dat ik Gua Sha en of Cupping toepas. 

Aan het einde van de behandeling kan ik ook een verblijfsnaaldje in een of beide oorschelpen plaatsen.

Stap 4 Vervolg

Tijdens de vervolgbehandeling bespreken we de voortgang. Na een aantal behandelingen kan eventueel het behandelplan bijgesteld worden. En dit in overleg met u natuurlijk.

De zorgverzekeraar vergoedt het consult voor een deel of volledig indien u aanvullend verzekerd bent. 

Uw eigen risico wordt niet aangesproken.