Auriculo therapie

Auriculotherapie is voor een belangrijk deel gestoeld op een neuro anatomische – en neurofysiologische basis. Deze hangt nauw samen met de embryologische ontwikkeling. Deze relatie maakt auriculotherapie – vooral in samenhang met inzicht in segmentale relaties – in hoge mate voorspelbaar en reproduceerbaar in te verwachten bevindingen en effecten.” Bron: syllabus Auriculotherapie, Toine Korthout.   Het oor mag je zien als een Dashboard waarop je lichaam aangeeft waar de  gevoelige punten liggen ten aanzien van je gezondheid. Door middel van palpatie, Vas en impedantie meeting kunnen deze punten worden opgespoord. Vervolgens kunnen de punten worden behandeld met een palpator, een elektrisch signaal en ook met een laag intensiteit laser. Deze laatste methode kan vooral bij kinderen worden ingezet. Na de behandeling kan worden besloten om een verblijfsnaaldje te plaatsen om de impact van de behandeling te verlengen. Auriculotherapie wordt ingezet bij een groot aantal verschillende klachten.     Met ooracupunctuur kunnen veel aandoeningen, klachten en symptomen, ook psychische, met succes worden behandeld. Een greep hieruit:
  • Slapeloosheid.
  • Vermoeidheid.
  • Gewrichtsaandoeningen.
  • Migraine.
  • Impotentie.
  • Bronchitis.
  • Preventief bij zee- en wagenziekte.
  • Neuralgieën.
  • Depressiviteit.
  • Allergieën.