Acupunctuur

(Bijna) alle ziektebeelden (pathologie) hebben met een onbalans van de energie huishouding (Qi of Chi)  in het lichaam, te maken. Door het aanbrengen van kleine dunne naaldjes (0,13~0,2 mm) gaat de therapeut de energie stroom in het lichaam aanpassen, om deze weer in harmonie te brengen.

Omdat het om subtiele behandeling gaat, kan het zijn dat enige verbetering of verlichting van klachten pas na meerdere behandelingen optreedt. Echter hoe sneller u komt met een klacht des te sneller kan er genezing optreden.

De definitie die ik hanteer is het volgende; acupunctuurpunten zijn punten op het lichaam waar een significante lagere elektrische(wisselstroom) weerstand wordt gemeten in de huid, dan op  andere locaties op de huid. Holistisch gezien wordt wel gesteld dat deze punten het binnenste van de mens met de buitenwereld in contact brengen.

Hoe ziet nu een behandeling eruit?

Mocht u voor de eerste keer komen dan wordt er een uitgebreide anamnese afgenomen en een tong en pols analyse gedaan. Op basis van deze en nog een aantal waarnemingen wordt met u een behandelplan opgesteld. De intake duurt ongeveer 1 uur en een vervolg behandeling circa 50 minuten.

Het is ook mogelijk om, indien gewenst in verband met ziektebeeld een behandeling thuis te krijgen.

Tijdens de behandeling worden de hygiëne richtlijnen gehanteerd zoals deze door de beroepsvereniging Zhong zijn vastgelegd.

Afhankelijk van het opgestelde behandelplan kan er gebruik gemaakt worden van moxa en/of moxa lamp, dit om een weldadige energetische warmte toe te voegen. Maar ook het gebruik van cupping en guasha is mogelijk. Dit allemaal om de energie (Qi) te bewegen.

In sommige gevallen kan er gebruik gemaakt worden van oor acupunctuur of wel auriculo therapie.

praktijk